• |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
معرفی معاونت فرهنگی

آشنايي با معاونت فرهنگي و اجتماعي

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه وظیفه ارتقای ارزش­های اسلامی و نیز افزایش مهارت­ها و باور­های فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد بعد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مکمل برنامه کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی، در زمینه رسیدن به پیشرفت همزمان معنوی و مادی است. از این رو معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان، تلاش می­کند، با کمک دانشگاهیان فرهیخته این مجموعه، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی ر ابرایتماماقشاردانشگاهی (دانشجویان،استادانوکارمندان) فراهمکند. دراینمیان، دانشجویان به­ عنوان بزرگترین قشر دانشگاه و آینده­ سازان ایران اسلامی، همواره پر­رنگ ترین نقش را در برنامه­ های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایفا کرده­ اند و در زمینه­ های گوناگون این حوزه افتخار­آفرین بوده­ اند.

شرح وظایف:

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

اهداف و شرح وظایف معاون فرهنگی و اجتماعی      دکتر روشن خوشنوازی            

                           

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی ربط صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.
 • تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
 • رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی-ایرانی-انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه ی گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • برنامه ریزس به منظور توسعه آموزش های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و سمینار ها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن ها.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح ها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آئین نامه ها و اطلاع رسانی به واحد های مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن ها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه. 

………………………………………………………………………………

اهداف و شرح وظایف مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی      سرکار خانم فرح دیوانی         

 • انجام امور مربوط به دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • انجام امور مربوط به بایگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی

حوزه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

……………………………………………………………………………….

اهداف و شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  جناب آقای دکتر امید قادرزاده

 • برنامه‌ریزی به منظور تحقق و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیزم‌های لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی برای قانونمند و روشمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌
 • برنامه‌ریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان.
 • تدوین ضوابط برای حمایت و قدردانی از استادان، دانشجویان، کارکنان و واحد ها و تشکل‌های موفق در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی و تنظیم صورت‌جلسات؛.
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و نظارت بر فعالیت ها و برنامه های تشکل های اسلامی.
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ایجاد رقابت سالم توأم با احترام در میان تشکل‌های اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح آگاهی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست‌اندرکاران امور فرهنگی دانشگاه‌ و توجه دادن آنان به مسائل اصلی جامعه و آشنا کردن آن‌ها با پیشرفت‌های فرهنگی و هنری ملی و جهانی.
 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان دانشجویان و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای دینی آنان.
 • مطالعه مستمر به منظور ارائه روش‌های مناسب جهت تعمیق ارزش‌های مذهبی در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی.
 • تحقیق و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون مناسبت‌های ملی،
 • ارائه طرح‌هایی در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ فرهنگی هنری دانشجویان و کمک به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط‌ دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه‌.
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.
 • الگوسازی فعالیت‌های فرهنگی مطلوب در دانشگاه.
 • گزارش‌گیری از مدیریت‌ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی؛
 • ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارت؛
 • تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی به صورت دوره‌ای یا براساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم؛
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی؛
 • تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • بررسی درخواست‌های برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی؛
 • هماهنگی تشکیل جلسات هیأت کرسی‌های دانشگاه و تنظیم صورت‌جلسات؛
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشیکرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی؛
 • برگزاری مناظره های دانشجویی درون دانشگاهی، استانی، منطقه ای و ...
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید؛
 • پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان؛
 • طراحی و توزیع پرسش‌نامه‌های مورد نظر در بین دانشگاهیان؛
 • تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارش‌های موردی؛
 • ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
 • برنامه ریزی جلسات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان.
 • برنامه ریزی و اجرای جشنواره های مختلف ملی و مذهبی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

…………………………………………………………………………………………

اهداف و شرح وظایف معاون برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی      جناب آقای شریف ترکاشوند

 • انجام امور ارجاع شده از سوی مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و همچنین انجام امور حوزه در غیاب ایشان:
 • برنامه‌ریزی به منظور تحقق و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیزم‌های لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی برای قانونمند و روشمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌
 • برنامه‌ریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان.
 • تدوین ضوابط برای حمایت و قدردانی از استادان، دانشجویان، کارکنان و واحد ها و تشکل‌های موفق در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی و تنظیم صورت‌جلسات؛.
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و نظارت بر فعالیت ها و برنامه های تشکل های اسلامی.
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ایجاد رقابت سالم توأم با احترام در میان تشکل‌های اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح آگاهی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست‌اندرکاران امور فرهنگی دانشگاه‌ و توجه دادن آنان به مسائل اصلی جامعه و آشنا کردن آن‌ها با پیشرفت‌های فرهنگی و هنری ملی و جهانی.
 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان دانشجویان و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای دینی آنان.
 • مطالعه مستمر به منظور ارائه روش‌های مناسب جهت تعمیق ارزش‌های مذهبی در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی.
 • تحقیق و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون مناسبت‌های ملی،
 • ارائه طرح‌هایی در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ فرهنگی هنری دانشجویان و کمک به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط‌ دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه‌.
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.
 • الگوسازی فعالیت‌های فرهنگی مطلوب در دانشگاه.
 • گزارش‌گیری از مدیریت‌ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی؛
 • ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارت؛
 • تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی به صورت دوره‌ای یا براساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم؛
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی؛
 • تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • بررسی درخواست‌های برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی؛
 • هماهنگی تشکیل جلسات هیأت کرسی‌های دانشگاه و تنظیم صورت‌جلسات؛
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشیکرسی‌های آزاد اندیشی ؛
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی؛
 • برگزاری مناظره های دانشجویی درون دانشگاهی، استانی، منطقه ای و ...
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید؛
 • پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان؛
 • طراحی و توزیع پرسش‌نامه‌های مورد نظر در بین دانشگاهیان؛
 • تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارش‌های موردی؛
 • ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
 • برنامه ریزی جلسات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان.
 • برنامه ریزی و اجرای جشنواره های مختلف ملی و مذهبی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

...........................................................................................................................

حوزه مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

اهداف و شرح وظایف مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی      جنابآقایسید محمد جواد حسینی صدر

 • حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های، فرهنگی علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعالسازی گروه های خود جوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات داخلی حوزه .
 • حمایت و پشتیبانی از بکارگیری فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی.
 • ترویج الگو های نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهیه گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته.
 • حمایت و پشتیبانی از برگزاری کارگاههای آموزشی برایدانشجویان.
 • حمایت و پشتیبانی و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیت های فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • تشکیل کلاس های کار آموزی مربیان هنری .
 • رسیدگی به امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحد های مختلف حوزه.
 • مطالعه و بررسی طرح های فرهنگی.
 • چاپ نشریه داخلی حوزه.
 • مدیریت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی.
 • مدیریت و نظارت بر کانونهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی.
 • انجام امور مربوط به چاپ نشریات دانشجویی
 • انجام امور مربوط به شورای تعامل دانشگاه.
 • برگزاری انتخابات شورای تعامل.
 • برگزاری جلسات شورای تعامل و پیگیری مصوبات آن.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
 • عضویت در ستادهای مناسبتهای ملی و مذهبی مانند : دفاع مقدس ، دهه فجر ، هفته وحدت ، روز معلم ، روز زن ، یادواره شهدای حلبچه و ... .
 • انجام امور مربوط به جشنهای دانش آموختگی.
 • انجام امور مربوط به کانونهای اجتماعی شامل کانون حجاب و عفاف ، کانون مطالعات دختران ، کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، کانون سوما ، کانون خیریه مهرو ... .
 • برگزاری همایشها و مراسمهای مختلف مانند : همایش موسیقی ، مراسم هفته وحدت ، مراسم هفته معلم ، همایش دانشگاه پاک و ... .
 • شرکت در جلسات برون سازمانی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • و سایر موارد ..

................................................................................................................................

حوزه اداره حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی


اهداف و شرح وظایف کارشناس مسئول فعالیت های علمیدانشجویی  سرکارخانم لیلا نامجو

 • برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی.
 • پیگیری صدور احکام مربوط به اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی.
 • پیگیری صدور احکام مربوط به اعضای کمیته حمایت از انجمن های علمی و اساتید مشاور انجمن های علمی
 • برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات.
 • برگزاری انتخابات اعضای انجمن های علمی دانشجویی
 • برگزاری کمیته حمایت و نظارت بر بر انجمن های علمی
 • انجام امور مربوط به انجمن های علمی
 • انجام امور مربوط به نشریات دانشجویی
 • انجام امور مربوط به درگاه نظارت و ارزیابی فرهنگی
 • انجام امور مربوط به جشنواره حرکت
 • انجام امور مربوط به برگزاری همایش های انجمن های علمی
 • و ....

...............................................................................................................................

حوزه اداره فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

اهداف و شرح وظایف کارشناس فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه   جناب آقای مختار صادقی

 • ایجاد هماهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری.
 • نظارت بر انجام وظایف کانون ها در چهاچوب آیین نامه.
 • ارائه طرح های لازم به منظور تشویق دانشجویان به خلق آثار فرهنگی، هنری با محتوای اسلامی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای هنری آنان در قالب کانون ها.
 • تنظیم گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مسئول مافوق و انجام امور ارجاعی مربوط از طرف مافوق.
 • مطالعه و رصد مسائل فرهنگی روز کانون های فرهنگی.
 • همکاری با سایر کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی در انجام امورات محوله


معرفی کتاب
اب و هوا

دمای فعلی :
وضعیت :
بیشینه دما : درجه
کمینه دما : درجه
میزان رطوبت :
هوای فردا :
دمای فردا :
آمار بازید
تعداد افراد آنلاين:12
تعداد بازديد امروز:317
تعداد بازديد ديروز:523
تعداد بازديد ماه:10245
تعداد بازديد ماه گذشته:9966
تعداد بازديد كل:50553